img

KEUTAMAAN MENGHAFAL QURAN

Menghafal al-Qur’an adalah salah satu amalan yang sangat mulia dan bermanfaat bagi umat Islam. Ada banyak keutamaan dan manfaat yang bisa didapatkan dari menghafal al-Qur’an, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah beberapa keutamaan menghafal al-Qur’an diantaranya:


Menghafal al-Qur’an akan menjadikan kita sebagai golongan manusia terbaik, sebagaimana sabda Rasulullah saw: "Sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari al-Qur’an dan  mengajarkannya."

Menghafal al-Qur’an akan memberikan kita kenikmatan yang tiada bandingnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw : "Sesungguhnya bagi orang yang membaca al-Qur’an dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan kepadanya mahkota dari cahaya dan pakaian dari sutera. Tidak ada nikmat di surga yang lebih baik daripada nikmat membaca al-Qur’an." 

Menghafal al-Qur’an akan membuat kita lebih utama menjadi imam salat, sebagaimana sabda Rasulullah saw: "Yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan al-Qurannya di antara kamu."

Menghafal al-Qur’an akan menempatkan kita pada kedudukan yang tinggi di surga, sebagaimana sabda Rasulullah saw : "Dikatakan kepada pemilik (penghafal-penghafal) al-Quran: Bacalah dan naiklah! Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia! Maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca."

Menghafal al-Qur’an akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari al-Qur’an itu sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah saw "Bacalah al-Qur’an, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya."

Itu hanya sebagian kecil dari keutamaan menghafal al-Qur’an. Masih banyak lagi keutamaan lainnya dalam menghafal al-Qur;an. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi Anda dan semoga Allah memudahkan kita untuk menghafal al-Qur’an. Aamiin yaa rabbaal aalaamiin

Maman Suryaman